Afaceristul Silviu Prigoană a deschis, zilele trecute, un proces împotriva companiei Blue Planet, care derulează contracte de zeci de milioane de euro și funcționează sub umbrela Rosal.

Potrivit portalului instanțelor de judecată, Silviu Prigoană dorește ca magistrații să constate nulitatea unei decizii care a fost luată de Adunarea Generală a Acționarilor.

Din documentele oficiale rezultă că firma Blue Planet Services SA s-a numit anterior Gemar Prodcom SRL, și, în 2021, a încheiat un contract de 40 de milioane de euro cu Administrația Publică Locală a orașului Popești-Leordeni.

Conform rezultatelor Google.ro, la aceeași adresă cu cea a companiei Blue Planet Services SA mai funcționează câteva firme, cu diverse activități: salon de înfrumusețare, loc de joacă pentru copii, sală de jocuri de noroc, restaurant etc.

Anul trecut, Silviu Prigoană și fiul său Honorius Prigoană au solicitat, conform justnews.ro, Tribunalului București, pe calea unei ordonanţe preşedinţiale, suspendarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a ROSAL GRUP S.A. și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a ROSAL GRUP S.A. din septembrie 2022. La cele două ședințe ale acționarilor s-au decis, printre altele, schimbarea denumirii societății din ROSAL GRUP SA în UNITED WASTE SOLUTIONS S.A. conform rezervării de denumire cu nr. 543654 din data de 18/07/2022, modificarea actului constitutiv al societății, aprobarea bilanțului pe 2021, prelungirea mandatului membrilor CA și a directorului general, Bogdan Niculescu.

Potrivit justnews.ro, instanța a apreciat că suspendarea executării hotărârilor adunărilor generale este necesară pentru ca reclamantul Honorius Prigoană să-şi păstreze drepturile care decurg din calitatea acestuia de acţionar şi care ar suferi pagube dacă hotărârile contestate ar fi puse în executare şi pentru ca astfel să se evite producerea unei pagube iminente. Instanţa a menționat că, prin hotărârea A.G.O.A. a societăţii pârâte din data de 8.09.2022, s-a aprobat Bilanţul, Contul de profit şi pierderi, Notele explicative la Bilanţ şi Raportul administratorului, aferente anului încheiat la data de 31.12.2021, s-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru anul 2021, a fost prezentat şi aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2022, au fost prelungite mandatele membrilor Consiliului de Administraţie pentru o perioadă de 4 ani și a fost prelungit cu 4 ani mandatul Directorului General al societăţii. De asemenea, prin hotărârea A.G.E.A. din data de 8.09.2022 s-a hotărât schimbarea denumirii societăţii pârâte, aprobarea tuturor măsurilor necesare şi utile formulării, depunerii şi susţinerii cererilor necesare aducerii la îndeplinire a planului de restructurare a obligaţiilor bugetare în condiţiile O.G. nr. 6/2019, schimbarea formei juridice a societăţii, aprobarea Planului de restructurare şi a Testului creditorului privat prudent.

In consecință, instanţa a constatat că hotărârile luate în cadrul celor două Adunări generale au un impact major în activitatea societăţii în ceea ce priveşte aspectele economice, modalitatea de administrare a societăţii şi în ceea ce priveşte aspectele juridice legate de forma de organizare a societăţii Rosal Grup SA. Tribunalul București a stabilit astfel că măsura provizorie care se impune a fi luată este aceea a suspendării executării hotărârilor contestate până la momentul soluţionării definitive a dosarului în cadrul căruia se va verifica legalitatea respectivelor hotărâri, respectiv până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 26085/3/2022, în  care cei doi Prigoană au formulat „o acţiune în anulare a hotărârii AGA”.

Nemulțumită de soluția Tribunalului București, societatea Rosal Grup SA a atacat-o cu apel la Curtea de Apel București. În urmă cu câteva zile, această instanță, după doar un singur termen de judecată, a pronunțat soluția definitivă:

  • Solutia pe scurt: Respinge apelurile ca nefondate. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.01.2023.