Primăria orașului Pantelimon, condusă de penelistul Marian Ivan, este pusă pe fapte mari: într-un interval de zece zile, a oferit unei firme cu patru angajați 1,2 milioane de euro, ca să tundă iarba și să taie crengile uscate, pentru ca alegătorii să aibă „un climat sănătos”.

Conform datelor oficiale, primul contract din 2024, în valoare de peste 2,7 milioane lei, pentru întreținerea spațiilor verzi, a fost semnat pe 19 februarie.

După doar câteva zile, pe 1 martie, Primăria Pantelimon a realizat că are prea multe spații verzi și a oferit alte 3,2 milioane lei aceleiași firme cu patru angajați, pentru servicii similare.

Firma din Nana, care are patru angajați, a avut contracte din bani publici doar cu Primăria orașului Pantelimon, semn că edilul Marian Ivan a fost foarte mulțumit de afacere.

„Obiectivul general al acordului-cadru este reprezentat de presetarea activităților necesare asigurării unui climat sănătos pentru cetățeni și punerea în valoare a domeniului public, prin achiziționarea unor activități de amenajare și întreținere a spatiilor verzi si achiziționa unor servicii privind defrișarea/toaletarea arborilor precum scoaterea cioatelor/rădăcinilor, aflate pe domeniul public și privat aflat în administrarea autorității contractante”, se precizeză în contractul semnat de Primăria orașului Pantelimon cu firma din Nana.

„Valoarea estimată minimă a acordului – cadru ce urmează a fi încheiat este de 2.203.191 lei fără TVA, corespunzând cantităților minime de servicii care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord – cadru; – Valoarea estimată maximă a acordului – cadru ce urmează a fi încheiat este de 4.406.382 lei fără TVA, corespunzând cantităților maxime de servicii care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord – cadru; – Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent este de 550.797,75 lei fără TVA, corespunzând cantităților minime de servicii care ar putea fi solicitate pe durata de derulare a unui contract subsecvent; – Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 1.101.595,50 lei fără TVA, corespunzând cantităților maxime de servicii care ar putea fi solicitate pe durata de derulare a unui contract subsecvent. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: ori de câte ori va fi necesar.

Autoritatea contractantă estimează că se vor încheia minimum 1 contracte subsecvente pe an. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informatii suplimentare în legătură cu documetatia de atribuire cu 16 zile înainte de depunerea ofertelor. În măsura în care solicitările de clarificare sunt solicitate în termenul mentionat, autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificare cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Pe parcursul perioadei de derulare a acordului-cadru se intenționează atribuirea de contracte subsecvente constând în activități de amenajare și întreținere a spatiilor verzi și activități privind defrișarea și toaletarea arborilor, inclusiv scoaterea de cioate și rădăcini aflate pe domeniul public și privat aflat în administrarea autorității contractante”, se mai precizează în contract.